piątek, 21 kwietnia 2017

Z wizytą w gimnazjach !!!

Siemaneczko!

W marcu odwiedziliśmy gimnazja w : Bidzinach, Tarłowie, Ćmielowie i Annopolu, gdzie uczyliśmy naszych młodszych kolegów udzielania pierwszej pomocy. Każda grupa była zaangażowana w zajęcia, na których omawialiśmy, jak zachować się przy utracie oddechu, omdleniu, a także padaczce. Całe zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, a nasi ,,uczniowie'' wynieśli z tego pozytywne umiejętności.


Wasi Ratownicy :D

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz